Zlepšujeme jazykové
vzdelávanie na školách

 

Našou ambíciou je rovnocenne jazykovo vzdelávať deti

Našou ambíciou je rovnocenne jazykovo vzdelávať deti z bilingválnych aj nebilingválnych rodín, pomôcť im získať jazykové kompetencie, zvyšovať potenciál, rozvíjať kreativitu a riešiť mnoho problémov každodenného života.
Ivana Rosova - profile photo with white background

Ivana ROSOVÁ MBArts. MBA

 

Spoluzakladateľ, Program Leader

Našou ambíciou je rovnocenne jazykovo vzdelávať deti z bilingválnych aj nebilingválnych rodín, pomôcť im získať jazykové kompetencie, zvyšovať potenciál, rozvíjať kreativitu a riešiť mnoho problémov každodenného života.

Ing. Zuzana DECKER

 

Spoluzakladateľ, Program Developer

Našou ambíciou je rovnocenne jazykovo vzdelávať deti z bilingválnych aj nebilingválnych rodín, pomôcť im získať jazykové kompetencie, zvyšovať potenciál, rozvíjať kreativitu a riešiť mnoho problémov každodenného života.

Ing. Zuzana DECKER

 

Spoluzakladateľ, Program Developer

Našou ambíciou je rovnocenne jazykovo vzdelávať deti z bilingválnych aj nebilingválnych rodín, pomôcť im získať jazykové kompetencie, zvyšovať potenciál, rozvíjať kreativitu a riešiť mnoho problémov každodenného života.

ANGLIČTINA INTUITÍVNE A ĽAHKO

Anglický jazyk integrujeme do vyučovania štandardných predmetov a aktiv