BILIS je viac než len jazykový kurz

 

Vaše dieťa neučíme anglicky rozprávať a dorozumieť sa

Slovensko-anglické vzdelávanie od 1. ročníka na akejkoľvek slovenskej základnej škole.

Vaše dieťa neučíme anglicky rozprávať a dorozumieť sa. Vedieme ho k tomu, aby dokázalo v angličtine uvažovať, analyzovať a argumentovať.

5 dôvodov, prečo je bilingvizmus tou najlepšou cestou pre vaše dieťa

 

Zlepšenie kognitívnych schopností

1

Dvojjazyčný mozog v porovnaní s jednojazyčným lepšie zvláda prepínanie úloh a sústredenie. Je to vďaka rozvinutej schopnosti tlmiť jeden jazyk pri používaní iného. Navyše má lepšie rozvinuté abstraktné myslenie, dokáže rýchlejšie riešiť problémy a má lepšiu pamäť. 

Jednoduchšie ďalšie štúdium

2

Je dokázané, že keď ovládate dva jazyky, je omnoho ľahšie naučiť sa tretí, a nielen to. Bilingválni ľudia sa celkovo rýchlejšie učia nové veci.

Bilingválny človek je vzácnejší na trhu práce

3

Pri znalosti dvoch jazykov je jednoduchšie uplatniť sa na trhu práce, získať lepšiu pracovnú pozíciu a vyšší plat.

Objavovanie sveta

4

Cestovanie po svete s plynulou angličtinou je celkom iný zážitok.

Vplyv na mentálne zdravie

5

Viacjazyčnosť znamená aj silnejšiu odolnosť voči Alzheimerovej chorobe či iným formám demencie vo vyššom veku.

Cena pre jedného žiaka v programe

 

Webinář pořádáme každý měsíc

BILIS: 300 €/mesiac

Budete mať prváka v školskom roku 2022/2023 a chceli by ste pre neho bilingválne vzdelávanie?

Dajte nám o tom vedieť vyplnením krátkeho dotazníka, aby sme za vás mohli osloviť riaditeľov škôl. Čím vyšší záujem zo strany rodičov zaznamenáme, tým väčšia je šanca, že trieda s programom BILIS sa otvorí práve u vás.

Aby sme dokázali program BILIS implementovať do vzdelávania akejkoľvek základnej školy kdekoľvek na Slovensku, potrebujeme

Aby sme dokázali program BILIS implementovať do vzdelávania akejkoľvek základnej školy kdekoľvek na Slovensku, potrebujeme  Cena pre jedného žiaka v programe

   
  Dajte nám o tom vedieť vyplnením krátkeho dotazníka,

  Cena pre jedného žiaka v programe

   
  Dajte nám o tom vedieť vyplnením krátkeho dotazníka,   ANGLIČTINA INTUITÍVNE A ĽAHKO

   Anglický jazyk integrujeme do vyučovania štandardných predmetov a aktiv